tisdag 23 februari 2010

Förväntningar på nationell databas

Äntligen ska de offentliga bibliotekens samlade bestånd ingå i en gemensam databas, som KB ska äga. Vilka förväntningar har vi som folkbibliotek på den gemensamma katalogen? Det är viktigt att fundera över det och förmedla det till KB nu. Det finns dubbla möjligheter. Dels kan man delta i de dialogmöten som KB kommer att ha på sju ställen under våren, dels kan man skriva på KB:s blogg. 
Jag, och många med mig, tycker att äganderätten till posterna är oerhört viktig. Och att folkbiblioteken fritt ska kunna hämta poster ur det gemensamma beståndet. Redan 1996 fick KB regeringens uppdrag att skapa en nationell databas. Förra gången blev slutprodukten inte bra. Det är nu upp till oss på folkbiblioteken att formulera kraven. Gå på dialogmöten, skriv på KB:s blogg! Den viktigaste frågan av alla frågor i KB:s utökade uppdrag är att skapa en bra nationell samkatalog. Libris är en utmärkt grund för detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar