fredag 4 december 2009

Oärligt

I BBL 9/2009 menar BTJ:s vd, att jag sagt att BTJ lägger 70% av sina resurser på uppdatering av gamla poster. Det har jag inte sagt. Jag har däremot gjort en uträkning som visar hur dyr omvårdnaden av poster är för värmlandsbiblioteken. Uträkningen är helt gjord ur ett kundperspektiv. Den tar avstamp i summan på en bra bit över en miljon kronor per år som värmlandsbiblioteken betalar för bibliografisk service. Jag nämner ingenting om var BTJ lägger resurserna. Det påpekar också artikelförfattaren. Då svarar Jonas Arvidsson: "..den uträkningen baseras på antagandet att vi lägger 70% av våra resurser på uppdateringar av gamla poster...". Nej, gå tillbaka och läs blogginlägget! Där står ingenting om detta, och uträkningen har ingenting med ett sådant antagande att göra. Det är ett oärligt sätt att argumentera.
Värmlandsbiblioteken köper varje år mellan 8000 och 9000 nya titlar. Om vi skulle köpa styckvisa poster efter BTJ:s prislista, skulle vi betala runt 200 000 kronor för dem. Då skulle vi inte få någon omvårdnad. Å andra sidan skulle vi tjäna en miljon kronor om året, och för de pengarna skulle vi själva kunna göra nödvändig omvårdnad. Vi var intresserade av detta alternativ, men nekades köpa posterna. Men från Libris kan man ta posterna gratis, och dessutom få äganderätt till de posterna i sin lokala databas.
Jag hoppas att Libris blir den nationella databasen för Sveriges offentliga bibliotek, och att folkbibliotek i samverkan ska bidra med poster till den.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar